Produkčné linky

Personalizačný systém Datacard® MX1100
 • Personalizačný systém Datacard® MX1100

Cenovo prístupný systém centralizovaného vydávania kariet pre stredne veľké objemy personalizovaných kariet.

Produkčný systém Datacard® MX1100 je vstupnou bránou do sveta modulárnych personalizačných liniek Datacard pre centrálne vydávania kariet. Tento systém je ponúkaný v niekoľkých voliteľných konfiguráciách tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám emitenta kariet, či už sa jedná o orgán štátnej správy, finančnú inštitúciu alebo iný komerčný subjekt. Systém je možné nakonfigurovať tak, aby jeho výstupom boli karty nalepené na poskladanom sprievodnom papierovom formulári vloženom do obálky pripravené na odoslanie vo forme poštovej zásielky. Datacard MX1100 sa vyznačuje jednoduchou obsluhou, osvedčenou kvalitou a spoľahlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 • Personalizuje až 600 kariet za hodinu
 • Možnosť výberu vlastností zariadenia na základe rôznych vopred definovaných konfigurácií
 • Prepojenie MX1100 so systémami MXD110 a MXi110 tvorí komplexné riešenie personalizácie kariet, ktorého výsledkom je poštová zásielka s personalizovaným sprievodným papierovým formulárom a nalepenou personalizovanou kartou pripravená na odoslanie
Personalizačná linka Datacard® MX2100
 • Personalizačná linka Datacard® MX2100

Modulárna personalizačná linka pre stredné a veľké objemy personalizovaných kariet

Porovnávanie investičných nákladov s očakávanými výnosmi, ktoré sú závislé od vlastností a výkonu kupovaného zariadenia spravidla vedie ku kompromisom pri rozhodovaní o výslednej konfigurácii kupovaného zariadenia. V prípade personalizačnej linky MX2100 sa už nemusíte báť takýchto kompromisov. Začnite s funkciami, ktoré potrebujete dnes a neskôr vďaka modularite môžete bez obáv pridať ďalšie podľa vašich rastúcich potrieb.

 • Personalizuje až 1200 kariet za hodinu
 • Chráni vašu vstupnú investíciu skutočnou konfiguračnou modulárnosťou
 • Poskytuje ekonomickú prevádzku pri spracovaní výrobných dávok s malým aj veľkým počtom kariet
 • Prepojenie MX2100 so systémami MXD210 a MXi210 tvorí komplexné riešenie personalizácie kariet, ktorého výsledkom je poštová zásielka s personalizovaným sprievodným papierovým formulárom a nalepenou personalizovanou kartou pripravená na odoslanie
Personalizačná linka Datacard® MX6100
 • Personalizačná linka Datacard® MX6100

Produkčná linka ponúkajúca najmodernejšie technológie

Systém MX6100 vám ponúka na výber kompletnú množinu najmodernejších personalizačných technológií. Skutočná modulárnosť a spoločná softvérová platforma personalizačných liniek radu MX vám dáva slobodu, flexibilitu a chráni vašu prvotnú investíciu tým, že vám dáva možnosť kedykoľvek prispôsobiť personalizačnú linku vašim aktuálnym aj budúcim požiadavkám.

 • Personalizuje až 1800 kariet za hodinu
 • Uspokojí rastúci dopyt zákazníkov po vlastnom prispôsobení linky
 • Modulárny systém umožňuje zaradiť do procesu vydávania kariet až 28 modulov
 • Prepojenie MX6100 so systémami MXD610 a MXi610 tvorí komplexné riešenie personalizácie kariet, ktorého výsledkom je poštová zásielka s personalizovaným sprievodným papierovým formulárom a nalepenou personalizovanou kartou pripravená na odoslanie
Personalizačná linka Datacard® MX8100
 • Personalizačná linka Datacard® MX8100

Najrýchlejšia personalizačná linka radu MX pre veľké objemy personalizovaných kariet

Datacard® MX8100 prináša vysokú rýchlosť a spoľahlivosť pre spracovanie veľkého objemu kariet. Okrem technickej rýchlosti až 3000 kariet za hodinu, ponúka skutočnú modulárnosť, automatickú kontrolu kvality personalizácie kariet, efektívnu manipuláciu s čipovými kartami a rad sofistikovaných fyzických a logických bezpečnostných funkcií.

 • Personalizuje až 3000 kariet za hodinu
 • Modulárny systém umožňuje zaradiť do procesu vydávania kariet až 40 modulov
 • Prepojenie MX8100 so systémami MXD810 a MXi810 tvorí komplexné riešenie personalizácie kariet, ktorého výsledkom je poštová zásielka s personalizovaným sprievodným papierovým formulárom a nalepenou personalizovanou kartou pripravená na odoslanie
Produkčná linka na SIM karty Datacard® MPR3800
 • Produkčná linka na SIM karty Datacard® MPR3800

Cenovo dostupné riešenie pre náročné emisie SIM kariet

Systém optimalizovaný na ziskovosť výroby – Rýchly rast v oblasti mobilných aplikácií a globálnych cenových tlakov je významnou výzvou pre telekomunikačné spoločnosti a iných emitentov produkovať SIM karty za rozumnú cenu. Linka MPR3800 je navrhnutá tak, aby špecificky odrážala tieto potreby a merateľne navýšila rýchlosť, bezpečnosť a ziskovosť pri vydávaní SIM kariet.

 • Produkuje až 3400 SIM kariet za hodinu
 • Znižuje jednotkové náklady na výrobu SIM karty
 • Umožňuje výrobu jednoduchých i dvojčipových kariet SIM
Produkčná linka na SIM karty Datacard® MPR5800
 • Produkčná linka na SIM karty Datacard® MPR5800

Rýchle, flexibilné a ziskové riešenie na vydávanie SIM kariet

Dokonale navrhnutý systém pre váš úspech – Výrobcovia SIM kariet čelia intenzívnym prevádzkovým problémom. Rýchly rast v oblasti mobilných aplikácií ich nútia neustále vylepšovať svoje schopnosti vydávať karty rýchlo, bezchybne, kvalitne a bezpečne. A to všetko za minimálnu cenu. Výrobno-personalizačná linka MPR5800 je ideálna pre výrobcov kariet, ktorí vyžadujú vysokorýchlostné riešenie pre personalizáciu GSM kariet.

 • Vydáva až 10000 SIM kariet za hodinu
 • Možná mesačná produkcia až 5 miliónov kariet
 • Umožňuje výrobu širokej škály finančných kariet
Obálkovacia linka Datacard® MXD Lite
 • Obálkovacia linka Datacard® MXD Lite

Hodnotné riešenie na obálkovanie kariet za primeranú cenu

Bezpečne, rýchlo a dokonale pripraví vaše karty na odoslanie – Datacard® MXD Lite kartový obálkovací systém sa hladko integruje do liniek na vydávanie kariet MX1100 alebo MX2100. Teraz možno karty nielen bezpečne vyrobiť, ale v jednom kroku ich pripraviť aj na distribúciu. Systém MXD Lite je založený na technológiách, ktoré umožňujú zákazníkom využívať vysoký prevádzkový výkon, vysokú spoľahlivosť a bezchybnú integritu údajov za prijateľnú cenu.

 • Osvedčená platforma na trhu
 • Spracuje až 1200 formulárov za hodinu
 • Do formulára môže priložiť až štyri karty
 • Možnosť integrácie so systémom MXi
Obálkovacia linka Datacard® MXD
 • Obálkovacia linka Datacard® MXD

Jedinečný systém na tlač sprievodných formulárov

Pridáva život a prestížnosť do vášho kartového programu – MXD Systém ponúka nové možnosti pri tlači formulárov posielaných s vašimi kartami. Plnofarebná tlač, integrácia kariet do dokumentov, profesionálne dodanie kariet až k ich držiteľlom - to je neoceniteľný atribút budovania marketingových vzťahov emitenta kariet. Vylepšený systém MXD umožňuje flexibilitu pre dávky rôznej veľkosti pri súčasnom znížení nákladov a nutnosti veľkých zásob predtlačených formulárov.

 • Plnofarebná laserová tlač až do formátu A3
 • Vytvorí až 3000 jedinečných zásielok za hodinu
 • Eliminuje potrebu skladových zásob formulárov (nosičov) kariet
 • Možnosť integrácie so systémom MXi
Obálkovacia linka Datacard® MXi
 • Obálkovacia linka Datacard® MXi

Vytvára personalizované kartové zásielky

Osobné balíčky s kartou pripavené na odoslanie rýchlo, efektívne a bezpečne – Pomocou tohto systému vytvoríte osobné balíčky pre každého adresáta karty, ktoré sú automaticky vložené do obálky. To vám ako výrobcovi kariet umožní umiestniť prílohy v zásielke selektívne, takže môžete do vašej zásielky s kartou zahrnúť i cielené správy, podporovať marketingové programy alebo ďalšie produkty a služby. Navyše modulárna konštrukcia MXi vám umožňuje vytvoriť konfiguráciu, ktorý vyžaduje váš špecifický kartový program.

 • Umiestni prílohy zásielky selektívne a zahrnie i cielené správy
 • Vytvorí až 3000 jedinečných kartových zásielok za hodinu
 • Zvyšuje bezpečnosť vydania karty v jednom výrobnom procese od personalizácie až po zabalenie
 • Možnosť integrácie so systémami Datacard® MXD Lite a MXD
Pasový systém Datacard® PB6500
 • Pasový systém Datacard® PB6500

Výnimočná bezpečnosť za nízke náklady

Linka na vydávanie pasov a iných bezpečných dokumentov – Systém na vydávanie pasov PB6500 ponúka širokú škálu sofistikovaných funkcií na dokonalé zabezpečenie osobných dokladov a údajov, ktoré do procesu ich výroby vstupujú. Zároveň minimalizuje celkové náklady na program vydávania pasov, pretože ponúka variabilné nasadenie voliteľných modulov v celej linke, ktorá vám umožní integrovať nové možnosti vtedy, keď ich budete vyžadovať a to bez toho, aby ste museli investovať do novej platformy. PB6500 ponúka celé portfólium prvkov, ktoré sú potrebné pre výrobu kompletného cestovného dokladu. Softvér okrem samotnej výroby dokladu taktiež zahŕňa správu identít a správu údajov i po vystavení pasu. Výrazne napomáha brániť sa proti stále sa meniacim technikám falšovania.

 • Znižuje finančné náklady, znižuje tvorbu odpadov
 • Ponúka jedinečnú bezpečnosť vystaveného dokladu i pri vysokej dennej produkcii
 • Disponuje sofistikovaným zálohovaním údajov