Možnosti uplatnenia identifikačných riešení Datacard®

Podniky a organizácie

 • Evidencia dochádzky zamestnancov
 • Identifikácia návštevníkov, dodávateľov a iných hostí
 • Riadenie fyzického prístupu do objektov, vyhradených priestorov a na parkoviská
 • Bezhotovostné transakcie v jedálňach, bufetoch a podnikových predajniach
 • Zvýšenie imidžu spoločnosti s atraktívnymi identifikačnými preukazmi zamestnancov
 • Povolenie logického prístupu do lokálnych počítačových sietí, databáz a iných informačných systémov
 • Autorizácia prevodov majetku a skladových zásob
Aplikácie podniky

Školstvo

Aplikácie školstvo
 • Vizuálna identifikácia a evidencia dochádzky študentov, pedagogických pracovníkov a ostatného personálu
 • Riadenie prístupu do učební, laboratórií, internátnych izieb a na parkoviská
 • Správa knižničných systémov
 • Bezhotovostné platby študentov za stravu, učebnice a dopravu
 • Aktualizácia rozvrhu hodín na prepisovateľných študentských preukazoch
 • Zaistenie bezpečného prihlasovania do lokálnych počítačových sietí
 • Integrácia s existujúcimi študentskými databázami
 • Študentské zľavy pri návštevách kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

Darčekové karty

 • Vydávanie personalizovaných plnofarebných darčekových kariet na požiadanie v mieste predaja
 • Umožnenie zákazníkovi pridať si na darčekovú kartu unikátnu fotografiu napr. vnúčaťa alebo domáceho miláčika
 • Vytvorenie a aktualizácia databázy nákupných zvyklostí zákazníkov
 • Zabezpečenie okamžitého plynulého výdaja kariet prostredníctvom tlačiarní a softvéru s jednoduchou obsluhou
Aplikácie darčeky

Vernostné a členské karty

Aplikácie vernosť
 • Vybudovanie silného osobného vzťahu s každým zákazníkom alebo členom
 • Cielená propagácia produktov a služeb, ktoré motivujú zákazníkov k opätovným nákupom
 • Okamžitý výdaj personalizovaných kariet priamo na mieste predaja ako prejav vďaky zákazníkom
 • Cenovo efektívnejšie osobné marketingové stratégie
 • Odmeňovanie najlepších zákazníkov bonusovými bodmi, zľavami a inými výhodami
 • Spoľahlivé kompaktné systémy s jednoduchou obsluhou, použiteľné kdekoľvek

Peňažné služby

 • Vydávanie kreditných a debetných kariet len za niekoľko minút
 • Zvýšenie celkovej úžitkovej hodnoty karty
 • Minimalizácia distribučných nákladov a administratívy pri výrobe kariet
 • Náhrada stratených, odcudzených a poškodených kariet na počkanie v pobočke
 • Výdaj kariet s vlastnými zákazníckymi motívmi podporuje používanie kariet vo väčšej miere
Aplikácie peňažné

Štátna správa

Aplikácie štát
 • Občianske preukazy
 • Vodičské preukazy
 • Preukazy poistencov zdravotných poisťovní
 • Preukazy zamestnancov štátnej správy
 • Parkovacie preukazy

Zdravotníctvo

 • Použitie zamestnaneckých kariet na riadenie prístupu do laboratórií a iných neverejných priestorov
 • Evidencia dochádzky zamestnancov
 • Autorizácia výdaja skladových zásob
 • Záznamy a termíny pravidelných lekárskych prehliadok na prepisovateľných kartách pacientov
 • Jednoduchá obsluha a integrácia s technológiou nemocničných informačných systémov
Aplikácie zdravotníctvo

Kasína

Aplikácie kasína
 • Výdaj personalizovaných kariet ihneď po príchode
 • Prepojenie výdaja nových kariet s evidenčným softvérom na zaznamenanie herných preferencií a návykov zákazníka
 • Vytvorenie robustnej databázy hráčov
 • Evidencia účasti a veľkosti výhier hráčov v jednotlivých hrách
 • Odmeňovanie VIP hostí zľavami, výhodami a inými privilégiami
 • Využitie možností čipových kariet na automatickú evidenciu dochádzky
 • Integrácia kariet s riadením prístupu umožní hráčom použiť vernostné karty na otváranie dverí