O spoločnosti ROBINCO Slovakia


Robinco partner

   Spoločnosť ROBINCO Slovakia s.r.o. bola založená po vzniku Slovenskej republiky v roku 1994 ako najmladšia spoločnosť skupiny ROBINCO GROUP, Zürich. Stala sa organizáciou pokračujúcou v aktivitách spoločnosti ROBINCO CS a.s., pôsobiacej na území bývalej Československej republiky od roku 1950.
   Spoločnosť ROBINCO Slovakia tvorí v súčasnosti flexibilný tím mladých pracovníkov, ktorý sa zaoberá ponukou a dodávkami riešení pre spracovanie dokumentov. Aktivity spoločnosti ROBINCO Slovakia pokrývajú štyri základné oblasti:

  • personalizačnú techniku
  • reprografickú techniku
  • finalizačnú techniku
  • poštovú techniku


Datacard group

   Na personalizáciu osobných dokladov na báze plastových kariet dodáva ROBINCO Slovakia zariadenia a riešenia spoločnosti DATACARD Group. Tieto riešenia u nás nájdete nielen v oblasti personalizácie študentských, zamestnaneckých a dopravných preukazov, ale aj v aplikáciach pre vydávanie bankových kariet a osobných dokladov, vrátane vodičských preukazov, občianskych preukazov, cestovných pasov či iných národných identifikačných dokladov. Malým stolným identifikačným riešeniam DATACARD sú venované práve tieto webové stránky.

Logo Konica Minolta Logo Riso
   V oblasti reprografickej a kancelárskej techniky ROBINCO Slovakia dodáva spoľahlivé digitálne multifunkčné zariadenia a sieťové tlačiarne KONICA MINOLTA a RISO, ktoré sa uplatňujú ako tzv. „high end“ informačných systémov. Čoraz častejšie sú požadované systémy na tlač variabilných dát („variable data printing“) alebo systémy na tlač na požiadanie („print on demand“). Módnym trendom je nepochybne aj farebná tlač, bez ktorej si je ťažko predstaviť akýkoľvek súčasný dokument.
   V súčasnej dobe už nestačí iba kvalitne vytlačiť dokumenty, ktoré potrebujete, veľmi dôležité je ich aj ďalej spracovať, dať im správny tvar, pútavú formu. K tomuto účelu slúži finalizačná technika, v oblasti ktorej ponúkame zariadenia na rôzne druhy väzby („bind on demand“), laminovanie a iné spôsoby finalizácie dokumentov.

Logo Pitney Bowes
   Čo sa týka poštovej techniky, ROBINCO Slovakia dodáva zariadenia americko-britskej spoločnosti PITNEY BOWES, s ktorými sa stretávate každodenne a ani o tom väčšinou neviete. Ide o frankovacie zariadenia a obálkovacie systémy s optickým rozpoznávaním znakov – OMR („optical mark recognition“), ktoré umožňujú podporu moderných foriem mailingovej komunikácie, ako je napríklad: „one to one marketing“. Špecializácia na všetky uvedené technológie a zariadenia, spolu s našimi bohatými dlhoročnými skúsenosťami z oblasti tlače dokumentov a ich následného spracovania, nám umožňujú ponúkať ucelené komplexné riešenia.