O spoločnosti Datacard Group®


   Datacard Group je hnacou silou prakticky v každom významnom kartovom programe na svete. Riešenia, ktoré spoločnosť ponúka pre bezpečnú identifikáciu a personalizáciu kariet, sa používajú na každodenné vydávanie miliónov platobných kariet a identifikačných dokumentov. Datacard Group patrí niekoľko prvenstiev.
Už viac než pred 35 rokmi spoločnosť urobila masové vydávanie kreditných kariet rentabilným, keď vyvinula systémy pre veľkosériovú personalizáciu plastových kariet, čím sa navždy zmenil spôsob vykonávania platobných transakcií.
   V súčasnosti veľkosériové riešenia vydávania kariet Datacard® predstihli v predaji všetky ďalšie značky. Prvé systémy pre identifikačné karty s digitálnymi fotografiami Datacard Group uviedol na trh už pred vyše jednou dekádou. Odvtedy sa Datacard® stal pre podniky, štátnu správu a ďalšie organizácie najpopulárnejšou značkou na svete v oblasti riešení pre bezpečné identifikačné karty. Zo silnej pozície lídra v tejto oblasti, Datacard Group udáva ďalší vývoj s využitím nových technológií ako napr. čipové karty, biometria a laserové gravírovanie.
O Datacard
Systémy centrálneho výdaja kariet

   Systémy, softvér a služby Datacard® sú štandardnými prvkami vo väčšine veľkosériových programoch výdaja kariet. Podľa nich boli odvodené priemyselné štandardy pre kvalitu, dobu trvania a cenu výroby jednej karty. Súčasná technológia inline tlače sa vyrovná kvalitou tradičnej litografii. Datacard Group taktiež ponúka kompletné riešenia pre personalizáciu a správu kariet po výdaji pre jedno, alebo viacúčelové čipové karty, vrátane špeciálnych riešení pre banky, implementujúce programy založené na EMV®.

Systémy pre doručovanie kariet a finishing

   Autonómne inline a offline systémy Datacard® pre tlač a obálkovanie sprievodných papierových formulárov dávajú do rúk vydavateľa kariet silný marketingový nástroj pre priamu komunikáciu so zákazníkom (one-to-one marketing). Tieto systémy sú schopné vytlačiť pútavý personalizovaný sprievodný formulár, nalepiť príslušnú kartu na formulár, poskladať formulár a vložiť do obálky spolu s ďalšími prílohami.

Inteligentné riešenia pre identifikáciu osôb

   Datacard Group zaviedol nové štandardy pre podnikové a štátne identifikačné programy už viac než pred dekádou, keď predstavil prvý systém pre identifikačné karty s digitálnymi fotografiami. V súčasnosti sú už tieto systémy cenovo prístupné a vyznačujú sa jednoduchou obsluhou, takže sa začínajú čoraz viac využívať v školách, maloobchodoch, nemocniciach, hoteloch, kasínach a v ďalších malých a stredných organizáciách na výrobu študentských preukazov, hotelových prístupových kariet, ako aj vernostných a maloobchodných darčekových kariet. Nová prepisovateľná technológia potlače kariet tiež nachádza uplatnenie hlavne v aplikáciách, kde sa vyžaduje častá zmena údajov, ako napr. návštevné systémy, vernostné karty s klubovými bodmi a pod. Týmto menším a stredným stolným riešeniam sú venované práve tieto internetové stránky.

Systémy na personalizáciu pasov

   Výnimočná laserová technológia tlače Datacard® prakticky znemožňuje falšovanie a modifikáciu cestovných pasov a ďalších osobných dokladov, tlačených touto technológiou. Najvyšší stupeň bezpečnosti a kvality laserových systémov sa dosahuje gravírovaním obrázkov a textu s vysokým rozlíšením vo vnútri polykarbonátového nosiča stránky pasu. Okrem personalizácie pasov Datacard Group zabezpečuje aj ďalšie štátne identifikačné programy vo viac než 45 krajinách.

Služby

   Datacard Group poskytuje zákazníkom pre kartové programy kompletné portfólio profesionálnych služieb buď priamo, alebo prostredníctvom svojich autorizovaných partnerov. Jedná sa o služby plánovania, konzultácie, integrácie, implementácie, školení, ako aj telefonickej zákazníckej podpory, servisu a údržby priamo u zákazníka alebo v servisných strediskách. Na Slovensku zastupuje Datacard Group práve naša spoločnosť ROBINCO Slovakia.

Spotrebný materiál

   Súčasné technické inovácie aplikované v originálnom spotrebnom materiáli pre stolné personalizačné systémy Datacard® zvyšujú optimalizáciu tlače. Patentovaná inteligentná technológia spotrebného materiálu (Intelligent Supplies Technology™) umožňuje identifikovať typ a sledovať napr. zostávajúce množstvo nespotrebovanej tlačovej pásky a ochrannej laminačnej fólie prostredníctvom RFID čipu, zabudovaného priamo v cievke spotrebného materiálu. Datacard Group tiež vyzdvihol bezpečnosť kariet do celkom nových úrovní s inováciami, ako napr. ochranné laminačné vrstvy s hologramami, optical variable devices (OVDs), priehľadné obrázky, mikrotlač a ďalšie.